Navigacija
English language

Digital signage

ŠTA JE SISTEM – DIGITAL SIGNAGE?

Digital signage je sistem centralizovanog prenosa / emitovanja informacija, slika, videa, teksta i tona u realnom vremenu putem monitora koji se nalaze unutar objekata ili na spoljnim stranama objekata.

dijagram1 digital signage

Informacije se emituju iz jednog centra na neograničenu mrežu monitora (plazma, LCD ekrana) putem interneta sa mogućnošću da svaka jedinica (monitor) ima drugačiju informaciju ili isti sadržaj kroz celu mrežu, u zavisnosti od načina na koji želimo da plasiramo namenjenu informaciju.

UPRAVLJANJE SISTEMOM

Iz jednog centra se emituje jedan ili više informacija / sadržaja na celu ili deo mreže monitora, na bilo koju lokaciju gde god da se nalazi objekat. Svaku INFORMACIJU moguće je emitovati u formi slike, teksta ili zvuka tako da informacija postaje kvalitetna, pravovremena i plasirna ka onima kojima je ta informacija i namenjena. Posebno naglašavamo mogućnost “PRO-playout” sistema da svaka jedinica ekrana, može da ima drugačiju informaciju, sliku, i/ili tekst.

dijagram2 digital signage

PRIMER

primer digital signage

Digital Signage koristi elemente “televizije” kombinujući sliku, zvuk, tekstulani krol sa informacijom u realnom vremenu, kao i mogucnost implementacije logoa firme u obliku insertera.

BENEFITI DIGITAL SIGNAGE SISTEMA

Pružanje informacije u realnom vremenu

Fleksibilnost i izmenjivost sadržaja u realnom vremenu čini sistem unutrašnje mreže prenosa multimedijalnih informacija unutar objekta slično “kablovskom televizijskom kanalu”. Na ovaj način se dobija nova dimezija dinamičnosti i emitovanja sadržaja i mogućnost prilagođavanja sadržaja/informacije tajmingu kada i koliko emitovana informacija ili sadržaj treba da bude na ekranu, kao i koja informacija u okviru jednog ili vise prostora treba da bude emitovana.

primer2 digital signage

Savremen način komuniciranja i pružanja informacija
Na ovaj način se multimedijalni sadržaj ili informacija plasira na savremen način uz korišćenje najnovijih tehnologija uz minimalne realne troškove.

Dodatni sadržaj
Vreme koje korisnici provode u prostorijama se pretvara u edukaciju i dodatnu mogućnost plasiranja sadržaja u vidu reklamne poruke koje su bitne za komunikaciju sa potrošačima.

Smanjenje operativnih troškova
Trošak instaliranja i održavanja sistema Digital Signage je daleko niži od niza troškova klasičnih metoda informisanja (plakat, liflet i itd).

REFERENCE

referencedig digital signage

FOTO PRIMERI SA TERENA

KOMPANIJE KOJE SU NAM UKAZALE POVERENJE

POGLEDAJTE KOMPLETNU LISTU REFERENCI