Navigacija
English language

Organizacija promotivnih aktivnosti

MVM marketing razvija sve promotivne aktivnosti koje se dešavaju unutar prodajnog objekta radi povećanja prodaje, a obuhvataju kreativne aktivacije na samom prodajnom mestu, kvalitetnije obeležavanje robe, pozicioniranje, povećanje broja polica, izgleda displeja, izradu i postavku POS materijala i isticanje cena. Organizacija promotivnih aktivnosti na prodajnom mestu je oblast delovanja na koju smo posebno ponosni.

 

ORGANIZACIJA PROMOTIVNIH AKTIVNOSTI SE KORISTI ZA :

 

 • unapređenje prodaje
 • jačanje imidža brenda
 • buđenje svesti kod potrošača
 • edukaciju osoblja u prodajnim objektima
 • pojačavanje efekata marketing kampanje

ORGANIZACIJA PROMOTIVNIH AKTIVOSTI SE SASTOJI IZ NEKOLIKO FAZA:

Ispitivanje tržišta

 • upoznavanje sa proizvodom
 • obilazak tržista od strane MVM promo managera
 • procena realnih mogućnosti za promotivne aktivnosti
 • ispitivanje promotivnih aktivnosti konkurencije

Kreiranje promotivnih aktivnosti

 • evaluacija ispitanih uzoraka
 • kreiranje promotivne poruke
 • izbor materijala za podelu kupcima
 • definisanje liste maloprodajnih objekata koji su predmet promotivne aktivnosti

Organizacija promotivnih aktivnosti

Prenošenje poruke

 • definisana promo poruka prenosi se putem mreže MVM promo saradnika na celoj teritoriji Srbije
 • poruka se prenosi direktno na mestu pozicioniranja/prodaje proizvoda

Distribucija promo materijala

 • MVM promo saradnici dele promo material ili proizvode na za to predviđenoj lokaciji
 • Izveštavanje o svim promotivnim aktivnostima

MVM Group insistira na kvalitetu i sinhronizaciji članova svog prodajnog/marketing tima, kao i na njihovoj komunikaciji sa klijentima. Naši merchandiseri zato sastavljaju detaljne izveštaje o svim promotivnim aktivnostima na terenu. Izveštaji se prosleđuju klijentima da bi pratili razvoj i efekte promo akcije. Zadovoljni klijenti imaju uvid u odgovornost naših radnika i delotvornost svoje marketing kampanje.

Organizacija promotivnih aktivnosti

Moderne marketinške kampanje sve više se specijalizuju i preporučuju proizvod uskom segmentu potrošača od koga se očekuje najbolja reakcija. Stoga, mnoge kompanije prave krizne marketinške budžete upravo na štetu ATL-a, a fokus stavljaju na lako merljive i u kratkom roku isplative BTL kampanje. Kupcu se tako nudi da vidi, oseti i proba proizvod, naposletku da kaže svoje mišljenje o krajnjem rezultatu. To je skup neprocenjivih podataka koji kreiraju novi koncept eksperimentalnog marketinga.

BTL aktivnosti podrazumevaju marketing prema bazama podataka, kampanju elektronskom ili klasičnom poštom, „affinity marketing“, sponzorske događaje i promotivna predstavljanja proizvoda u velikim trgovačkim lancima.

BTL je osim po merljivosti i fokusu čvršće vezan za prodaju iz još jednog razloga – BTL kampanja služi povećanju prodaje na licu mesta, jer su takve promotive aktivnosti osmišljene tako da stimulišu potrošnju.

PREDNOSTI MVM PROMO TIMA

Organizacija promotivnih aktivnosti

 • kapilarna pokrivenost cele zemlje
 • tim čine radnici koje žive u mestima ili regionima koje pokrivaju
 • mogućnost brzog pokrivanja velikog broja maloprodajnih objekata na celokupnoj teritoriji Srbije (ova mogućnost je neophodan faktor uspešne promotivne kampanje posebno ako je praćena TV ili novinskom reklamom)
 • različite karakteristike članova MVM promo tima
  • pol
  • starost
  • obrazovanje
  • socijalni status
 • raznolikost karakteristika naših članova stvara fleksibilnu bazu za razne promotivne aktivnosti proizvoda i usluga naših klijenata.
 • sinergija MVM merchandising timova (saradnja na terenu, dopuna robe prilikom promocije, podrška…)

PROMOTIVNI TIM I GEOGRAFSKA POKRIVENOST 

 • 9 najvećih gradova stalni tim( Beograd, Novi Sad, Niš, Čačak, Kraljevo, Kragujevac, Kruševac, Subotica, Šabac )
 • 200 promotera
 • 15 Promo lidera
 • 100 Hostesa

MVM Group je u mogućnosti da organizuje promocije i u svim ostalim većim gradovima, turističkim mestima i sl.

Kada je reč o regionu i promotivnom timu geografska pokrivenost je sledeća  :

 Prema zahtevu izveštavanje za sve zemlje gde vršimo uslugu promotivnih aktivnosti klijenti mogu dobiti kao univerzalan izveštaj zbog lakšeg praćenja i da se ne gubi na kvalitetu uspešno odigranih promocija .

KORIŠĆENJE NAŠIH USLUGA VAŠOJ KOMPANJI DIREKTNO OBEZBEĐUJE:

 • povećanje prodaje
 • građenje jakog brenda
 • buđenje svesti kod poslovođe i potrošača o robi
 • pristup valjanim i pouzdanim informacijama koje su od koristi za Vašu kompaniju

PRIMER IZVEŠTAVANJA I KONTROLE PREKO SOFTWARE-A

Map5 PROMOTIVNE AKTIVNOSTI

PRIMERI IZVEŠTAJA

izveštaj

Primer BTL izveštaja

KOMPANIJE KOJE SU NAM UKAZALE POVERENJE

POGLEDAJTE KOMPLETNU LISTU REFERENCI