Navigacija
English language

Mystery shopping

MVM Group poseduje razvijenu i edukovanu mrežu mistery shoppera u Srbiji, Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Severnoj Makedoniji kao i savremeni softver za analizu podataka. U mogućnosti smo da pružimo isti nivo usluge Mystery shopping – a u svim zemljama regiona.

VRSTE MYSTERY SHOPPING USLUGA:

 • direktne posete
 • direktne posete konkurentima
 • telefonski pozivi
 • slanje email-a
 • interne posete

PARAMETRI IZVEŠTAVANJA

 • prodavci
 • grupe regiona
 • kategorije artikala
 • artikli
 • dobavljači
 • magacini
 • prodajna mesta
 • klijenti
 • projekti
 • gradovi
 • upitnik

VRSTE IZVEŠTAJA KOJE KLIJENTI MOGU DOBITI, U KOJIM FORMATIMA I KOJE SVE AKTIVNOSTI MOGU DA OBUHVATE. (IZVEŠTAJ SE PRILAGOĐAVA KLIJENTU)

 •  procentni izveštaji
 •  rezime svih izveštaja
 •  izveštaj po “talasima” odn. ciklusima provera
 •  hijerarhijski izveštaji po regionima
 •  hijerarhijsko upoređivanje izveštaja po regionima
 •  hijerarhijsko rangiranje izveštaja po regionima
 •  hijerarhijska projekcija trenda po regionima raznovrsni tipovi izvještaja po atributima i poslovnicama (mogućnosti “drill down”)

 

ANALIZA INPUTA MYSTERY SHOPPINGA I IZVEŠTAVANJE

Nakon svih poseta, MVM tim dostavlja kompaniji i konačni pismeni izveštaj koji predstavlja sve potrebne analize koje “pozivaju na akciju” u cilju definisanja brzih koraka koje je potrebno preduzeti za poboljšanje kvaliteta usluge.

Za analizu prikupljenih informacija koristi se specijalizavani program dizajniran isključivo za potrebe klijenata MVM Gropup. Analitički izveštaji se kasnije oblikuju prema posebnim zahtevima klijenata. Naši klijenti koriste sakupljene i obrađene informacije radi unapređenja brenda i usluga.

 Mystery shopping Mystery shopping

MVM Group je član MSPA, udruženja profesionalnih kompanija čiji je cilj da unaprede i stimulišu prihvatanje, performanse, reputaciju i korišćenje usluga tajne kupovine i pratećih usluga.

                                                                                                                                                                  

 

 

KOMPANIJE KOJE SU NAM UKAZALE POVERENJE

POGLEDAJTE KOMPLETNU LISTU REFERENCI