Navigacija
English language

Učešće koordinatora, supervizora MVM Group-a iz Novog Sada,Niša,Kruševca,Kragujevca i Beograda seminaru “ Upravljanje ljudskim resursima ” u D.R. Gilbert Centru 24.03.2017

Učešće koordinatora MVM Group, nacionalnog supevrizora Marjane Sklepić, na seminaru “ Upravljanje ljudskim resursima ” u D.R. Gilbert Centru 24.03.2017

– HR seminar: Upravljanje ljudskim resursima –
Modul 1 – HR Menadžment
• Ljudski resursi nekad i sad, strateški HR
• Mehanizmi upravljanja ljudskim resursima
• Organizacija HR sektora u kompaniji
• Osnovne aktivnosti HR sektora
• HR administracija

Modul 2 – Analiza i projektovanje poslova i radnih zadataka
• Pribavljanje ljudskih resursa
• Planiranje
• Regrutovanje
• Selekcija

Modul 3- Obuka i razvoj zaposlenih
Vežba – intervju za posao i ocenjivanje kandidata
Orijentacija
Utvrđivanje potreba za obukom
Programi razvoja zaposlenih

Modul 4 – Upravljanje radnim učinkom
• Metode za evaluaciju i proces
• Davanjepovratnihinformacija o učinku
• Sistem nagrađivanja
• Beneficije

Kome je seminar namenjen?
Seminar je namenjen srednjem i top menadžmentu, kao i svim onim rukovodiocima koji su svesni da na njihov uspeh ne utiču materijalna sredstva koja poseduju, već ljudi koji u okviru njih deluju i čine srž preduzeća.

Ko je predavač?
Tatjana Šokčić- Kao konsultant razvija i implementira projekte za razvoj poslovanja i zaposlenih. Radila na pozicijama direktora prodaje i direktora korisničkog servisa (AVON Cosmetics, Digi TV, La Fantana, Orion telekom). Specijalnost – programi za razvoj timova za: direktnu prodaju, telesales, podršku korisnicima (call centre, back office, tehnička podrška), naplatu dugovanja. Programi sadrže treninge za razvoj prodajnih i komunikacijskih veština, veština prezentovanja i pregovaranja, komunikacije i prodaje putem telefona, naplate dugovanja, kao i unapređenje menadžerskih veština kroz program ličnog razvoja. Model za naplatu dugovanja koji je osmislila uspešno je primenjen u nekoliko kompanija, kao i sistem ocenjivanja performansi zaposlenih radi uspostavljanja i unapređivanja sistema zarada. Poseduje veliko iskustvo u organizaciji timova prodaje i korisničkog servisa u početnoj fazi. Učestvovala u stvaranju dve kompanije na našem tržištu, kao i procesu integracije tri kompanije u jednu (Orion telekom) i kompletne reorganizacije poslovanja. Magistrirala na katedri za HR Management FON-a u Beogradu sa temom Trening i razvoj zaposlenih u korisničkom servisu.

KOMPANIJE KOJE SU NAM UKAZALE POVERENJE

POGLEDAJTE KOMPLETNU LISTU REFERENCI