Navigacija
Srpski jezik English language

Učešće koordinatora MVM Group, Milan Lizdek, na seminaru “Liderske Veštine” u D.R. Gilbert Centru

Učešće koordinatora MVM Group, Milan Lizdek, na seminaru “Liderske Veštine” u D.R. Gilbert Centru

Seminar: Liderske veštine, 24.02. D.R. Gilbert centar, Ilirska 5
Modul 1 – Značaj liderstva u savremenom poslovanju
– Upoznavanje sa agendom i ciljevima obuke
– Uloga I fenomen liderstva
– Osnovne funkcije liderstva
– Razlika između lidera i rukovodioca
Modul 2 – Kako uspešno motivisati tim?
– Stimulacija I motivacija tima
– Tehnike i preporuke za uspešnu motivaciju saradnika
– Kako efikasno uputiti kritiku
– Harizma lidera
Modul 3 – Kako uspešno voditi tim?
– Emocionalna inteligencija lidera
– Veština vođenja sastanaka
– Tipovi saradnika u radu sa timom
– Podela uloga u timu
Modul 4 – Kakav je naš liderski stil?
– Liderski stilovi (upravljački, instruktorski, uticajan I saradnički)
– Liderstvo i promena
– Prednosti i nedostaci određenih liderskih stilova
– Evaluacija seminara i dodela sertifikata

KOMPANIJE KOJE SU NAM UKAZALE POVERENJE

POGLEDAJTE KOMPLETNU LISTU REFERENCI