Navigacija
English language

MVM Group započeo saradnju u industriji mleka i mlečnih proizvoda sa klijentom ” Mlekara Šabac “

MVM Group započeo saradnju u industriji mleka i mlečnih proizvoda sa klijentom ” Mlekara Šabac “.

„Mlekara“ Šabac postoji više od 70 godina. Osnovna delatnost kompanije je proizvodnja i prerada mleka i mlečnih proizvoda.

Prva mlekara u Šapcu podignuta je u jesen 1931. godine na zadružnoj osnovi. Osnivači su bili krupni proizvođači iz obližnjih sela. Kapacitet objekta je bio 2000 litara dnevno. Mlekara je uspevala da zadovolji potrebe grada za mlekom i mlečnim prerađevinama.

Mlekara uspešno radi do 1941.godine, a za vreme rata radi uz nekoliko prekida. Posle rata prelazi u društvenu svojinu, a 1960.godine dobija moderan objekat s kapacitetom dnevne prerade do 10000 litara mleka.

Oktobra 1976.godine udaren je temeljac, a 16. maja 1979. godine počela je sa radom današnja “bela fabrika” čiji je kapacitet bio 100000 litara prerađenog mleka dnevno.

Kontinuirani rad sirovinskog sektora sa individualnim poljoprivrednim proizvođačima (nabavka i kreditiranje, nabavke kvalitetnih muznih grla, stočne hrane i ostalog potrošnog materijala neophodnog za život i rad poljoprivrednog domaćinstva) rezultirao je kontinuiranim rastom proizvodnje i tržišnosti mleka.

Do 1987.godine posebna pažnja je posvećena standardizaciji kvaliteta proizvodnje, a sredinom te godine, kada je nabavljena uvozna oprema za proizvodnju sterilizovanih proizvoda, linija ultrafiltracije i linija topljenih sireva, počinje zaokret ka asortimanu u kome su značajnije zastupljeni dugotrajni proizvodi.

Tokom 1991.godine nabavljena je linija za proizvodnju sladoleda i na taj način je izvršeno zaokruženje proizvodnog procesa i kompletiranje asortimana gotovih proizvoda.

AD “Mlekara” Šabac je 2004. godine postala akcionarsko društvo sa privatnim kapitalom. Do 2012. trostruko su uvećani proizvodni kapaciteti, proširen proizvodni asortiman, izvedena su investiciona ulaganja u nove objekte i proizvodna i energetska postrojenja.

Posle finansijskih teškoća sa kojom je bila suočena(ekonomska kriza 2013, 2014), Mlekara Šabac u 2015. godini počinje delovati u zakupu M.I.FINANCE d.o.o, koja s kupovinom firme na aukciji 2016. godine postaje vlasnik Mlekare Šabac.

Mlekara Šabac je od 2016. godine u vlasništvu M.I. Finance, vlasnika koji je već imao mlekaru u zakupu. Poslovanje se nastavlja sa jasnim planovima i vizijom u cilju stabilizacije i daljeg razvijanja mlekare, koja je jedan od najvećih izvoznika prehrambenih proizvoda u našoj zemlji.

Očuvanjem i razvojem ponude prepoznatljivih mlečnih proizvoda, obnovom proizvodne opreme i razvijanjem domaćeg i stranih tržišta, uspešno se nastavlja priča o Mlekari Šabac, koja je započeta pre više od 8 decenija.

KOMPANIJE KOJE SU NAM UKAZALE POVERENJE

POGLEDAJTE KOMPLETNU LISTU REFERENCI