Navigacija
English language

Gorki list i MVM Group ostvarili saradnju u Novoj 2017. godini

Grenki list licenciranje d.o.o. je vlasnik svih prava intelektualne svojine brenda GORKI LIST.
To je sistem sa jasnom vizijom i idejom: svoj uspeh meri zadovoljstvom potrošača i zaposlenih.

Gorki list uvek podstiče najbolje, pa i u oblasti umetnosti. Gorki list Creativity award dodeljuje za najoriginalnije umetničko stvaralaštvo na kraju svake godine. U maniru ktitora, Kompanija nastavlja stimulaciju neafirmisanih umetnika i to je osnovni zadatak Fonda za umetnost „Do zvezda“.

Grenki list licenciranje d.o.o. je prepoznatljiv kao sistem koji ulaže u sport, u kulturu… u razvoj zajednice i društva u celini. Svestan koliko je značajno očuvanje tradicije i nacionalnog identiteta, u narednom periodu će svojim aktivnostima posebno podržati kulturne projekte sa takvim atributima.

Grenki list licenciranje d.o.o. čini tim veoma stručnih ljudi, nosioca budućnosti i njegovog daljeg razvoja. Razvijajući se po sopstvenom konceptu, a prateći međunarodna iskustva, ova kompanija se opredelila za vrhunski kvalitet u svim sferama svog poslovanja.

Vizija:

– Osvajanje pozicije apsolutnog lidera na tržištu naše zemlje i regiona jugoistočne Evrope u proizvodnji i plasmanu prirodne izvorske vode i alkoholnih pića
– Sveprisutnost i dostupnost svih naših proizvoda na svakom mestu i u svakom trenutku, u trgovačkom i hotelijersko-ugostiteljskom sektoru u zemlji i ustanovama.
– Međunarodno pozicioniranje Kompanije na svetskom tržištu kao proizvođača prepoznatljivih brendova i izvoznika sopstvenih vrhunskih proizvoda.

Misija:

Pozitivno menjanje stvarnosti i dovodjenje kompanije na nivo visoko organizovanih, standardizovanih, tehnološki superiornih i profitno orijentisanih poslovnih sistema. To je ostvarivo kroz:

Modernije strateško vođstvo,
Jačanje institucija kompanije,
Uspostavljanje veće odgovornosti u operativnom rukovođenju kompanije,
Perfekciju u programiranju kvalitetne i masovne tržišne prisutnosti.

Dosledno sledeći visoko postavljene ciljeve i principe poslovanja, svojim proizvodima Kompanija već danas zauzima vodeće pozicije u kategoriji alkoholnih pića na domaćem tržištu i kontinuirano radi na osvajanju i jačanju pozicija svojih brendova u regionu.

KOMPANIJE KOJE SU NAM UKAZALE POVERENJE

POGLEDAJTE KOMPLETNU LISTU REFERENCI